Mätetal

 1. Platform Percent Uptime
  Läs in...
 2. Platform Incidents Reported
  Läs in...
 3. Documentation Percent Uptime
  Läs in...
 4. Documentation Incidents Reported
  Läs in...
 5. Support Percent Uptime
  Läs in...
 6. Support Incidents Reported
  Läs in...

Senaste historik

100% drifttid
Inga händelser på 2 dagar!
Störd tjänst
External / Connect
Periodisk tjänst
Internal / Documentation
Inga händelser på en dag!
Störd tjänst
Internal / Issues
Inga händelser på en dag!
Periodisk tjänst
Internal / Documentation
Periodisk tjänst
External / Connect
Periodisk tjänst
External / Support
Periodisk tjänst
Internal / Issues
Periodisk tjänst
External / Support
Periodisk tjänst
Internal / Documentation
Periodisk tjänst
External / Connect
Periodisk tjänst
Internal / Issues
Störd tjänst
Internal / Documentation
Störd tjänst
Internal / Issues
Störd tjänst
Internal / Documentation
Störd tjänst
Internal / Issues