Mätetal

  1. Platform Percent Uptime
    Läs in...
  2. Platform Incidents Reported
    Läs in...

Senaste historik

99,99% drifttid
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
External / Support
Avbrott
External / Support
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Internal / Admin
Inga händelser på en dag!
Avbrott
External / Support
Inga händelser på 3 dagar!
Periodisk tjänst
External / Platform
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
External / Support
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
External / Support
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
External / Support
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
External / Support