Statistikk

  1. Platform Percent Uptime
    Laster...
  2. Platform Incidents Reported
    Laster...

Nylig historikk

99,99% oppetid
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Internal / Documents
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
External / Support
Ingen hendelser i 2 dager!
Redusert tjeneste
External / Platform
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
External / Support
Ute av drift
External / Support
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
External / Support
Ingen hendelser i 3 dager!
Ute av drift
External / Support
Ingen hendelser i 5 dager!
Redusert tjeneste
External / Platform
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
External / Support