Platform

Mätetal

 1. Apdex
  Läs in...
 2. Percent Uptime
  Läs in...
 3. Incidents Reported
  Läs in...
 4. DNS Lookup Time (ms)
  Läs in...
 5. TLS Handshake Time (ms)
  Läs in...
 6. Content Generation Time (ms)
  Läs in...
 7. Content Transfer Time (ms)
  Läs in...
 8. Total Elapsed Time (ms)
  Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 10 dagar!
Periodisk tjänst
External / Platform

Powered by Member.buzz, Hund.io and Updown.io.

Administrator Panel